Projekty unijne

Stol-Dom projekty unijne

Dywersyfikacja procesu produkcyjnego mająca na celu zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych

 

Nazwa projektu: Dywersyfikacja procesu produkcyjnego mająca na celu zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych
Nazwa beneficjenta: ZPUH STOL-DOM s.c.
Nazwa województwa: warmińsko-mazurskie
Nr umowy: WND-RPWM.01.01.05-28-046/08
Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu operacyjnego: Warmińsko-Mazurski Program Regionalny
Nr i nazwa działania: 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Stol-Dom projekty unijne

Zakup urządzeń do zagospodarowywania odpadów powstających w ZPUH STOL-DOM

 

Nazwa projektu: Zakup urzadzeń do zagospodarowywania odpadów powstających w ZPUH STOL-DOM
Nazwa beneficjenta: ZPUH STOL-DOM Bogdan Czerwiński, Wołomin
Nazwa województwa: mazowieckie
Nr umowy: WKP_1/2.4.4/2/2005/103/57/u (NFOŚiGW 247/2006/Wn7/OZ-SW-ST/D)
Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu operacyjnego: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Nr i nazwa działania: 2.4. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska