Płyty meblowe

Płyty klejone

Produkujemy płyty meblowe z lameli litych oraz łączone na mikrowczepy. Płyty wytwarzamy z drewna dębowego i jesionowego w klasach jakości: A/B, B/B, B/C o wymiarach dostosowanych do potrzeb klienta. Płyty te znajdują zastosowanie przy wykonaniu: parapetów drewnianych, blatów kuchennych i roboczych, stopni schodowych oraz w meblarstwie.

Porównanie klas dębu

KLASA A

Najwyższa klasa jakości, lamele dobrane pod względem kolorystycznym. Brak występowania bieli, dopuszczalne sporadycznie występujące sęki szpilkowe o średnicy do 3 mm, dopuszczalne występowanie niewielkich ilości błyszczu.

KLASA B

Dobór kolorystyczny listew mniej dokładny niż w klasie A, dopuszczalne występowanie pojedynczych sęków zdrowych do 5 mm, dopuszczalny błyszcz.

KLASA C

Dopuszczalne są przebarwienia i różnice tonalne pomiędzy poszczególnymi lamelami, drobne przebarwienia, dopuszczalne są również pasma bieli, błyszcz i zaprawki.

Sposób wykończenia krawędzi

  • Ostra krawędź
  • Promień R2
  • Promień R3
  • Promień R4

Wymiary Płyt

  • Grubość: 20, 30, 40 mm
  • Szerokość max.: 1 300 mm
  • Długość max.: 4 000 mm
  • Klej klasy: D3

Nasz surowiec użyty do produkcji pochodzi z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki leśnej FSC.

FSC